Prijs*

Prijslijst middelmatige woning afhankelijk van situatie

Starterspakket 50 euro (bedrag wordt afgetrokken bij opdracht)

Opmeten woning en digitaal uittekenen 850 euro

Omgevingsvergunning via omgevingsloket  750 euro (dit moet sinds 1 januari 2018 digitaal gebeuren via het omgevingsloket)

Schatting 150 euro

Plaatsbeschrijving - samenstellen dossier schadegeval 250 euro

Schema elektriciteit 250 euro

Prijslijst excl. BTW

*Standaard prijzen (afhankelijk van omvang en aantal plannen)

BTW-nummer: BE.0829.887.062

Rekeningnummer: BE63 3630 7903 2408